Het Innovatiecongres wordt al meer dan 10 jaar om het jaar georganiseerd. Eerder was het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de lead, maar sinds 2014 wordt het georganiseerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid.
Op dit platform voor het Nederlandse innovatiebeleid ontmoeten de verschillende JenV-onderdelen, kennisinstellingen, bedrijven, start-ups, designers en studenten elkaar.

2014: Innovatieagenda

In 2014 presenteerde de toenmalige minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten tijdens het congres Innovatie aan Zee de eerste VenJ-brede Innovatieagenda. Het congres gaf met inspirerende voorbeelden en werkwijzen aan hoe het ministerie van Veiligheid en Justitie haar innovatiebeleid vorm wilde geven. 

 

2016: Buitenste binnen

Het Innovatiecongres 2016 markeerde een volgende stap. Toen werd binnen VenJ de ambitie uitgesproken om meer innovatief te denken en te doen. In 2016 lieten we zien wat dat opgeleverd had. Tijdens het congres werd niet alleen zichtbaar hoe VenJ veranderde, we lieten vooral zien hoe we dat deden samen met anderen. Hoe VenJ meer gebruikmaakte van de kracht van het externe netwerk. Buiten werd letterlijk naar binnen gehaald: Buitenste binnen was het thema om kennisinstellingen en bedrijven uit te nodigen om mee te denken over veiligheids- en justitievraagstukken.

 

2018: What’s Next?!

In 2018 gaat we 'next level'. Innovatie leeft binnen Justitie en Veiligheid en gaat letterlijk en figuurlijk grenzen over. Op veel vlakken wordt samengewerkt met bedrijven, kennisinstellingen, startups en buitenlandse overheden aan de innovaties van morgen. Vraag is daarom What’s Next?! Hoe brengen we innovaties in het veld van justitie en veiligheid op een hoger plan? Wie en wat hebben we daarvoor nodig? En welke invloed heeft technologie uit het buitenland op onze vraagstukken?

Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro