Algemene Privacy Verklaring
Ministerie van Justitie en Veiligheid:

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid/privacy

Hoe gaan we op www.innovatiecongresjenv.nl
om met uw persoonsgegevens?

Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die herleidbaar is tot een persoon, zoals een e-mailadres. De wet stelt eisen aan hoe we deze persoonsgegevens verwerken. In deze verklaring leggen we uit hoe we veilig en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens die we verzamelen en verwerken van een ieder die wil deelnemen aan onze evenementen.

Welke persoonsgegevens verwerken we voor evenementen?

Wilt u deelnemen aan een van onze evenementen, dan hebben we informatie nodig om u te kunnen registreren, informeren en toegang te kunnen geven tot het evenement. Deze informatie bestaat ook uit persoonsgegevens. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de volgende (soms verplichte) velden in het online registratieformulier van de aanmeldtool Momice:

 • Aanspreekvorm (de heer of mevrouw)
 • Voornaam of -letters
 • Organisatie
 • Functie
 • E-mailadres
 • Dieetwensen

Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

Volgens de privacywet mogen we uw persoonsgegevens alleen verwerken voor duidelijk omschreven doelen. De persoonsgegevens die we opvragen via de aanmeldtool (Momice) voor het evenement, verwerken we bijvoorbeeld voor:

 • Het digitaal versturen van een bevestiging van deelname aan het evenement;
 • De toegangscontrole op het evenement zelf;
 • Het kunnen aanmaken en uitreiken van een badge op naam;
 • Het kunnen opmaken van een deelnemerslijst;
 • De indelingen in de workshops;
 • Het versturen van een verslag en/of evaluatieformulier na afloop van het evenement.

Verstrekken we uw persoonsgegevens aan derden?

Ons uitgangspunt is dat we al uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Bij het organiseren van evenementen gebruiken we de aanmeldtool van Momice, een tailormade website voor registratie van deelnemers. Dit betekent dat Momice onder voorwaarden in het bezit komt van uw e-mailadres, hiertoe heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid met Momice een verwerkersovereenkomst opgesteld.

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

De organisator (binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid) van het evenement bewaart de gegevens conform de bepalingen die gelden voor de Archiefwet.

Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro