TERUG
/Workshop
/Intellectueel eigendom en innovatie

Als de overheid samen met ondernemers innoveert, hoe zit het dan met het Intellectueel Eigendom? Tijdens deze sessie krijg je inzicht in inkoopprocessen voor innovatie. We bespreken concrete casussen en laten daarbij bedrijven, inkopers en behoeftestellers aan het woord. Wanneer krijg je met Intellectueel Eigendom te maken en hoe kan kennis uit octrooidatabanken in je voordeel werken? Aan jou de uitdaging om mee te denken over Intellectueel Eigendom bij de inkoop van innovaties voor de overheid.

-
--
Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro