TERUG
/Masterclass
/A.I. bij de Politie: ruimte voor de mens

Artificiële intelligentie lijkt onontkoombaar voor de veiligheid. De toenemende informatiedruk, de complexiteit van de samenleving en het gebruik door criminelen vragen om een snelle maar zorgvuldige implementatie van deze nieuwe technologie. Daarom verkent de Politie samen met de wetenschap hoe A.I. kan worden toegepast in de besluitvorming van politieprocessen, wat de impact van A.I. is op mens, organisatie en samenleving en hoe A.I. verantwoord kan worden toegepast. Kern is het ontwikkelen van (semi-)autonome systemen voor opsporing en preventie, zodat sociale en mensafhankelijke taken overblijven. Wil je meer weten over het hoe en waarom? Kom dan naar deze masterclass.

Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro