TERUG
/Masterclass
/Bad business: de bestrijding van cybercriminele businessmodellen

Ransomware en DDoS-aanvallen zijn veelvoorkomende vormen van cybercriminaliteit. Ze kenmerken zich door een gecoördineerde samenwerking tussen verschillende criminele partijen en een bewuste en onbewuste ondersteuning door legale en illegale dienstverleners. Kennis van de businessmodellen achter dit soort criminele fenomenen is de eerste stap in het bestrijden ervan. Vanuit die kennis kunnen samenwerkende publieke en private partijen een strategie ontwikkelen, die inzet op verstoring, opsporing en preventie. In deze masterclass bespreken we de systematiek achter de multidisciplinaire aanpak van criminele businessmodellen en presenteren we good practices en tips voor een effectieve publiek-private samenwerking tegen cybercriminaliteit.

Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro