TERUG
/Best Practice
/De Rotterdamse Regelrechter en andere initiatieven

Relatief veel geschillen blijven nog onopgelost. Daarom is in Rotterdam een pilot gestart voor een laagdrempelige procedure. Voorwaarde is dat beide partijen bereid zijn hun medewerking daaraan te verlenen. Kernwoorden van de procedure zijn: eenvoudig, goedkoop, snel en oplossingsgericht. Tijdens de bijeenkomst krijgen deze begrippen verdere betekenis en gaan we met je in gesprek om alternatieve vormen van rechtspleging te ontwikkelen, waarmee we in het licht van de nieuwe wet kunnen experimenteren. Ook staan we stil bij de invulling van de in het Regeerakkoord genoemde 'schuldenrechter'.

Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro