TERUG
/Masterclass
/Kunstmatige Intelligentie, JenV en ethiek

Technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. En die techniek dwingt ons tot het stellen van nieuwe vragen. Vragen over de impact die technologie op onze maatschappij zal hebben of liever, hoe we nieuwe technologie willen introduceren in ons dagelijks leven. In deze sessie gaat het over de vele vragen die op ons afkomen. We besteden extra aandacht aan de Europese visie op Kunstmatige Intelligentie, Robotica en autonome systemen. Ook geeft TNO een kort overzicht van Kunstmatige Intelligentie binnen het werkterrein van Justitie en Veiligheid. Deze sessie legt een fundament voor de overige sessies op het gebied van Artificial Intelligence tijdens het congres.

Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro