TERUG
/Masterclass
/Het nieuwe melden: de meldkamer van de toekomst

Nieuwe communicatiemiddelen tussen mensen onderling, met bedrijven en met de overheid zorgen voor nieuwe mogelijkheden voor het melden van ongevallen en noodsituaties. Het ministerie van Justitie en Veiligheid, de hulpverleningsdiensten (in de vorm van LMS – de Landelijke Meldkamer Samenwerking) en TNO onderzoeken samen hoe de overheid zich slimmer kan organiseren en beter gebruik kan maken van die nieuwe communicatievormen. Met deze kennis kunnen burgers in nood sneller en efficiënter worden geholpen en kunnen de hulpdiensten beter faciliteren bij hulpverlening en bestrijding van crises en rampen. In deze sessie hoor je meer over de resultaten van ruim 1,5 jaar samen onderzoeken en experimenteren. Er is veel gedaan, technologie maakt veel mogelijk en de wereld blijft veranderen. We beschrijven de transities, maar doen ook een oproep: wie doet er mee om de volgende stap te zetten?

Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro