TERUG
/Masterclass
/Meet a Startup: LexIQ

Machine learning, A.I., algoritmes en robotisering: wat houdt het in en wat betekent het voor de dagelijkse praktijk in juridische beroepen? Ervaring en ‘onderbuikgevoel’ spelen in procedures nog altijd een grote rol omdat statistisch onderzoek en analyses tijdrovende werkzaamheden zijn. Algoritmes automatiseren deze werkzaamheden, maar kunnen zij ook het menselijk gedrag nabootsen? Inmiddels verschijnen de eerste producten op de markt, waarmee een inschatting wordt gemaakt over de aanpak en uitkomsten van een procedure door vergelijkbare zaken te analyseren. In deze masterclass gaan we dieper in op de volgende vragen: Zijn algoritmes de oplossing of het probleem? Wat is de rol van de rechterlijke macht bij A.I. ontwikkelingen? Hoe kan A.I. mijn dagelijks werk ondersteunen? Verder werpen we een blik onder de motorkap van Lexalyse, een op A.I. gebaseerde analysetool, ontwikkeld door LexIQ in samenwerking met universiteiten en specialisten uit de praktijk.

Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro