Maak kennis met onze dagvoorzitter en sprekers:

Carsten

Carsten Herstel (dagvoorzitter)

Carsten Herstel is Directeur Sanctietoepassing en Jeugd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hij studeerde Nederlands Recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (afstudeerrichtingen Publiek- en Privaatrecht). Hij was van 2011 tot 2015 directeur van het NIFP. In de periode 2008-2011 was hij regiodirecteur Gevangeniswezen bij de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI). Daarvoor was hij bij de DJI tussen 2004 en 2008 hoofd van de afdeling Uitvoeringsbeleid en plaatsvervangend sectordirecteur TBS. Eerder vervulde hij diverse functies binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een mooi voorbeeld van innovatie ziet Carsten in het project ‘Start up in residence’ waar met het Innovatieteam JenV het afgelopen jaar de eerste tranche voor is uitgevoerd. “Een innovatief traject waarin we start ups hebben gevraagd voor vijf vraagstukken uit ons werkveld oplossingen te bedenken. Deze innovatieve manier van werken wordt na onze succesvolle eerste tranche nu herhaald en verbreed.” Carsten is van mening dat innovatie onlosmakelijk met ons werk is verbonden en heeft de ambitie om innovatie een ‘normaal’ onderdeel van ons werk te laten zijn.

 

Sander

Sander Dekker (spreker)

Sander Dekker is sinds oktober 2017 minister voor Rechtsbescherming in het kabinet-Rutte III. Daarvoor was hij onder meer staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in het kabinet-Rutte II en wethouder in zijn geboorteplaats Den Haag. Hij draagt innovatie een warm hart toe. “Innovatie is in mijn ogen essentieel om voortgang te boeken en resultaten te behalen. Niet alleen waar het gaat om het voorkomen en aanpakken van criminaliteit, maar bijvoorbeeld ook om te komen tot betere en snellere werkwijzen en procedures in de rechtspraak. Die vernieuwing kunnen we als ministerie van Justitie en Veiligheid niet alleen bereiken. Daar hebben we de creativiteit en denkkracht van andere disciplines en sectoren hard bij nodig. Ik vind het bijzonder inspirerend om op bijeenkomsten als dit Innovatiecongres met eigen ogen te zien hoe de samenwerking met al die uiteenlopende partners loopt. Het bruist er altijd van de energie. Dat werkt aanstekelijk! En ik vind het razend interessant om mee te gaan met de tijd en progressie te boeken!”

 

Paul

Paul de Krom (rondetafelgesprek)

Paul de Krom is sinds 2015 CEO en voorzitter van de Raad van Bestuur van TNO. Daarnaast is hij lid van de Raad van Commissarissen van HTM, van de Raad van Toezicht van HU en voorzitter van Nederland Distributieland. De Nederlandse organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek (TNO) verbindt mensen en kennis om innovaties te creëren die de concurrentiekracht van bedrijven en welzijn van de samenleving duurzaam versterken. TNO is met ongeveer 3.500 medewerkers het grootste instituut voor toegepast onderzoek in Nederland. TNO is in 1932 bij wet opgericht om kennis toepasbaar te maken voor bedrijven en overheden. Als publiekrechtelijke onderzoekorganisatie heeft TNO een onafhankelijke positie.

 

Lucien

Lucien Engelen (rondetafelgesprek)

Lucien Engelen is oprichter van het Radboud REshape Center en sinds 2007 adviseur van de Raad van Bestuur van het Radboud Universitair Medisch Centrum. Vanuit deze rol voelt hij zich het meest thuis op het snijvlak van technologie en vergroten van de zelfredzaamheid van patiënten. Technologie en zelfredzaamheid bieden een káns onze cultuur, onze overtuigingen en vooral onze levensstijl om te buigen naar een gezonder leven. Hij schrijft momenteel een nieuw boek met de titel “Augmented Health (care): het einde van het begin”, omdat hij denkt dat we aan ‘het einde van het begin’ staan van een tijdperk van bewustwording, pilots, proof of concepts etc. in de digitale transformatie van gezondheid (zorg). Hij combineerde de werelden van het Radboud UMC en de Singularity University in Silicon Valley en in Nederland in een altijd uitdagende modus operandi, soms provocerend maar altijd techno-realistisch en met passie. Constant aan de randen van wat nu mogelijk danwel ’normaal’ is. Een van zijn beroemde citaten is: “De wereld zal niet met pauze gaan terwijl we debatteren over de mogelijke uitdagingen en kansen, maar zal toch écht blijven draaien en versnellen.”

 

Jeroen

Jeroen van den Hoven (rondetafelgesprek)

Jeroen van den Hoven is Universiteitshoogleraar en hoogleraar Ethiek en Techniek aan de TUDelft. Hij is grondlegger van het NWO programma Maatschappelijk Verantwoord innoveren. Op dat onderwerp heeft hij ook de Europese Commissie geadviseerd. Hij is momenteel permanent lid van de European Group on Ethics, die President Juncker en commissaris Moedas adviseert over ethische aspecten van nieuwe technologie. In die rol fungeerde hij onlangs als rapporteur van een statement over A.I., Robotica en Autonome Systemen. Hij was founding director van het 4TU Ethics Centre en hij is Founding Editor in Chief van Ethics and Information Technology. Van zijn hand verschenen onlangs Evil Online (2018) en Designing in Ethics (2017

 

Karl

Karl Raats (spreker)

Karl Raats is coach, procesbegeleider in zakelijke creativiteit en spreker van het jaar 2016. Na een professioneel traject als journalist, marketeer, business developer en docent, richtte hij in 2006 zijn eigen bureau op. Sindsdien hielp hij duizenden managers en ondernemers over de dam van hun eigen creatieve potentieel. Zijn devies? Van óf het kan naar hoe het kan. Want organisaties die zich storten op hoe de dingen voor elkaar te krijgen, hebben de of-vraag al lang positief beantwoord. Dat worden wéldoeners, aldus Raats: individuen en teams die de dingen wél doen. Raats is een gecertificeerd De Bono-trainer in Lateral Thinking, Buzan Licensed Instructor in Mindmapping, Co-Active Coach en post-graduate in Creativity, Innovation and Change. Tevens is hij een voormalig partner van het Centrum voor de Ontwikkeling van het Creatief Denken. Of zoals een klant het treffend verwoordde: “Een humorist aan de buitenkant, maar een bekwaam, geïnformeerd en doorgewinterd professional aan de binnenkant”. 

 

Foto Mona Keijzer website

Mona Keijzer (spreker)

Mona Keijzer is staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. 

 

Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro