Innovatie leeft bij Justitie en Veiligheid.
Met virtual reality zien en horen wat een getuige ervaart, live sporen invoeren met een app op een plaats delict en snellere rechtspraak door de spreekuurrechter. De vraag is: What’s Next?!
Hoe brengen we innovaties in het veld van justitie en veiligheid op een hoger plan? Wie en wat hebben we daarvoor nodig? En welke invloed heeft technologie uit het buitenland op onze vraagstukken?

What’s Next?! staat symbool voor de gretigheid en vooruitgang die we nastreven, maar ook voor de vragen die we nog hebben. Buiten de gebaande paden treden en ontdekken wat er gebeurt als we op een andere manier naar veiligheids- en justitievraagstukken kijken. Op het Innovatiecongres ontdek je hoe je jouw innovatie(project) een stap verder kunt brengen. En hoe je je werk nóg slimmer, efficiënter en effectiever kunt doen. Ontdek de bijbehorende break-out sessies en innovaties. Dat doen we aan de hand van 5 pijlers.

paspoort

Nut van innoveren

Wat is de maatschappelijke impact van innovaties op het terrein van justitie en veiligheid?  JenV is een lerende organisatie, hoe leren we van innoveren? Hoe draagt het bij aan een efficiënte bedrijfsvoering? Deze pijler gaat over het nut van innoveren en de impact van innovaties op onze maatschappij.

sateliet

toekomst van justitie en veiligheid

Nieuwe vormen van criminaliteit, nieuwe dreigingen, nieuwe uitdagingen voor de rechtstaat. De wereld verandert snel en wij moeten gelijke pas zien te houden om Nederland rechtvaardig en veilig te houden. Daarom is innoveren belangrijk. Openstaan voor andere zienswijzen, dwarsverbanden leggen, samenwerken. Innovatie is een manier van denken en werken gericht op de toekomst, geen vastomlijnd proces. Deze pijler gaat over de toekomst van innovatie bij JenV.

insect

Onverwachte doelgroepen

Door anders naar dingen te kijken, komen we op nieuwe ideeën.  En die ideeën zijn hard nodig in het werk van justitie en veiligheid.  Daarom gaat JenV samenwerkingen aan met nieuwe en verrassende partners. Deze pijler gaat over de samenwerking met ex-gedetineerden, maar ook met banken, startups, designers en studenten. Elk brengen ze nieuwe vormen van kijken, en dus innoveren, met zich mee.

vr bril

Nieuwe technologie

De technologische (r)evolutie is niet te stoppen. Ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Met virtual reality zien en horen wat een getuige ervaart, live sporen invoeren met een app op een plaats delict en informatie die vaak verandert, delen met veel mensen via blockchain. Tijdens het Innovatiecongres geven we een overzicht van innovaties op het gebied van justitie en veiligheid, zonder compleet te willen zijn. Dit geeft inzicht in wat er zoal gebeurt, maar levert ook weer nieuwe inspiratie op.

aarde

Internationalisering

Grootschalige migratiestromen. Criminele netwerken die internationaal opereren. Terroristische dreigingen en aanvallen. Het werken aan justitie en veiligheid in Nederland houdt al lang niet meer op bij de grens, maar is steeds meer verweven met wat elders in de wereld gebeurt. Dat vraagt om grensoverschrijdende innovaties en samenwerking in multinationale netwerken.

 

Design: sanderrast grafisch ontwerp Develop: AramPro